Medlemskontingent 2022

18.02.2022

Steinkjer Håndballklubb har i disse dager sendt ut medlemskontingenten for 2022. Mange lurer på hva denne er og hva som skiller treningsavgift og medlemskontingenten. Alle utøvere og ledere må betale kontingent til Steinkjer HK for å få lov til å representere klubben.

Betaling skjer med faktura som sendes ut på e-post til alle medlemmer som er registrert i medlemsregisteret for Steinkjer HK.

Medlemskapet i Steinkjer HK er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i klubben. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember.

Satser kontingent 2022:

Kr. 100.- per medlem

Innmelding kan gjøres elektronisk via https://medlemskap.nif.no/27014/ eller Min Idrett https://minidrett.nif.no

Medlemskontingent og forsikring

Alle barn som er medlem av SHK (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Annen generell informasjon

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, kamper, konkurranser, stevner, cuper osv. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift o.l.

Inntektene fra kontingenten benyttes til å dekke kostnader klubben har. Kontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Norges Idrettsforbund. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta i en sportsgren og skal dekke kostnader den aktuelle gruppen har. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og kan variere både på årstrinn og nivå.

Les mer her hvorfor kontingenten er viktig: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/nyhet/2020/aldri-for-har-det-vart-viktigere-a-betale-inn-kontingent/