Årsmøte Steinkjer Håndballklubb 2022

28.02.2022

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars kl 18.

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams jf. NIFs lov § 2-15 (2).

Til medlemmene i Steinkjer Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Steinkjer Håndballklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars kl 18.

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams jf. NIFs lov § 2-15 (2).

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 28.3 kl 18 med mail til post@steinkjerhk.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

For nærmere informasjon om hvordan digitale årsmøter, se Klubbguiden på NIFs hjemmeside.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.3 til post@steinkjerhk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden www.steinkjerhk.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Steinkjer Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Steinkjer Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Steinkjer Håndballklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Hanne Reitan Øksnes kontaktes på mail: fmtlhok@statsforvalteren.noVelkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret