Styret kutter i treningsavgiften igjen!

08.04.2021

Det nye styret i Steinkjer Håndballklubb valgt å ta stafettpinnen videre fra det forrige styret som valgte å redusere treningsavgiften for høsthalvåret grunnet frykten for frafall. Nå har de fattet et vedtak for vårhalvåret 2021.

Siden pandemien kom til landet vårt for over ett år siden så har det skjedd mye, på godt og vondt i håndballen. Barn og ungdom har så å si gjennomført årets håndballsesong, med de forholdsregler og kjøreregler klubbene er pålagt av helsemyndighetene. Det har vært utfordrende for spillere og ledere, at det hele tiden har vært risiko for at en kamp kunne bli avlyst eller utsatt på grunn av smitte eller karantene. Ofte kom avlysningene tett på kamp, og nedturene ble mange utover sesongen. Selv om sesongen for yngste lagene i seriespill ble så å si normalt før jul, så har det ikke vært det etter jul. Ikke før i mars fikk de fleste lag spille kamper igjen, men ikke alle da man kun fikk spille mot lokale lag. I ungdomshåndballen så må man til Trondheim og omegn for å få kamper til den mellom 16 og 19 år. For de eldste, seniorene, så er det som kjent ikke åpnet for seriespill. Selv om de på høsten igjen fikk begynne å trene, så ble dette igjen stengt ned igjen etter nyttår.

Uansett om det har gått over ett år siden koronaen kom over oss, så har det meste gått som normalt i klubben. De aller fleste lagene har hatt stort sett en normal treningshverdag, dog med de restriksjonene som ligger til grunn. Sett bort i fra to nedstegninger og noen innstramninger så har det meste vært som «normalt», treningsmessig. Når det gjelder kamper så er det mange kamper som ikke har vært spilt og sesongen ble avlyst fra NHFs side. Selv om alle lag fikk spilt kamper i høst, så er det en del lag i seriespill som ikke fikk det. Det er kamper spillerne trener mot og det er det som er motivasjonen i treningsarbeidet, spesielt de eldste lagene.

Det største usikkerhetsmomentet for Steinkjer Håndballklubb i dag er hvordan Korona-situasjonen vil påvirke forfallet av spillere i klubben, og idretten for øvrig. De eldste spillerne våre har gått lenge uten håndball, og kanskje mistet gode treningsrutiner og vaner. Barn og unge vil kanskje i større grad enn vanlig oppleve at det blir vanskelig å kombinere ulike idretter og aktiviteter, og vi ønsker å legge til rette for at de ikke må velge bort idretter eller aktiviteter for tidlig på grunn av økonomi.

Derfor har det nye styret i Steinkjer Håndballklubb valgt å ta stafettpinnen videre fra det forrige styret som valgte å ikke kreve inn treningsavgiften for høsthalvåret grunnet frykten for frafall. Styreleder Anders Kjøren sier at styret ønsker å halvere treningsavgiften for vårterminen. Dette har bakgrunn i frykten for frafall og at klubben ønsker å beholde så mange som mulig, uansett alder. Selv om treningstilbudet har vært nærmest normalt og hallutgiftene det samme, så har andre kostnader vært mindre på grunn av pandemien

Mange har vært lenge uten håndball, og alle ser frem til normale tilstander på idrettsfronten igjen. Selv med alle utfordringene koronaen fører med seg i et idrettslags hverdag, kan vi i Steinkjer Håndballklubb si at vi står godt rustet med tanke på sesongen 21/22.