Kommer dere på cup?

25.08.2021

Vi inviterer til SpareBank1 Cup 2022

Datoer for cupen er 22. - 24. april 2022.

Endringer fra tidligere cuper er at vi i 2022 på grunn av regelendringer har følgende klasser for jenter og gutter: 9, 10, 11, 12 i aktivitetsserie, og 13, 14 og 16 i konkurranseklasse.

Vi tar utgangspunkt i at cupen lar seg gjennomføre som planlagt, men tar selvfølgelig høyde for at pandemien setter en stopper også for arrangementet i 2022. Dersom dette skjer vil alle innbetalte kostnader tilbakebetales.

Nå har det gått to år uten at vi har fått arrangere Sparebank1 cup, men vi har trua på at SBC 2022 skal gjennomføres og igjen bli tidenes cup! Det planlegges etter samme mal som i 2019 med uteområde med fullt av liv, bruk av den nye fotballhallen og mer til.

Endringer fra tidligere cuper er at vi i 2022 på grunn av regelendringer har følgende klasser for jenter og gutter: 9, 10, 11, 12 i aktivitetsserie, og 13, 14 og 16 i konkurranseklasse.

Vi tar utgangspunkt i at cupen lar seg gjennomføre som planlagt, men tar selvfølgelig høyde for at pandemien setter en stopper også for arrangementet i 2022. Dersom dette skjer vil alle innbetalte kostnader tilbakebetales.

Påmeldingen åpner lørdag 25.september kl 1200.