Oppstart trening innendørs

20.05.2020

Steinkjer HK åpner for trening innendørs i Steinkjerhallen fom uke 22 til uke 26. Det vil bli tatt en fortløpende vurdering etter råd fra FHI og NHF om smittesituasjonen skulle endre seg.

Retningslinjer vedr bruk av Steinkjerhallen ifm trening Steinkjer HK

- Alle spillere møter opp på yttersiden av Steinkjerhallen til avtalt oppmøtetidspunkt

- Desinfisering/vask av hender før ansvarlig person låser opp døra og slipper alle inn.

- Utesko tas av i kantineområdet for å hindre at man tar inn småstein i hallen.

- Merk opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting

- Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene

- Ved bruk av fellesutstyr så skal dette vaskes etter trening, midler til dette finnes i vaskerommet.

- Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen

- Oppmøte og avslutningstider skal overholdes

- Etter endt trening skal alle desinfisere/vaske hender før man drar hjem.

For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner

Se forøvrig veileder for håndball: https://www.handball.no/nyheter/2020/04/norges-handballforbunds-koronavettregler/

ANSVARLIG VOKSEN HENTER UT ETT NØKKELKORT SOM FØLGER HVERT LAG! DETTE MÅ GJØRES PÅ DAGTID!