Oppstart av trening-kjøreregler

04.05.2020

Oppdatert 15.mai 2020

Steinkjer Håndballklubb ønsker å komme i gang med treninger igjen og i den forbindelsen så er det mange ting som både klubb, trener og utøver må passe på. De tre hovedpilarene for å hindre smitte er satt i fokus:

 1. Syke personer skal ikke være med på aktivitet
 2. God hygiene
 3. Redusere kontakt mellom utøvere

______

All trening skal foregå utendørs inntil videre, men vurderes oppstart av trening innendørs i Steinkjerhallen fom uke 22. Klubben kommer med nærmere informasjon ang dette i uke 21.

Treningstilbudet og kommunikasjon med utøvere og foreldre

 • Steinkjer Håndballklubb ønsker å åpne for treninger for spillere født i 2010 og eldre.
 • Deltakelse på treningene forutsetter påmelding hvor det bekreftes at foreldrene har gått gjennom SHKs retningslinjer med sitt barn/ungdom.
 • Det skal være trygt å delta på treningene og deltakelsen på treningen forutsetter at utøver overholder smittevernreglene. Trener/ ansvarlig voksen har anledning til og skal bortvise utøver fra trening dersom smittevernreglene ikke overholdes etter påtale fra trener/ansvarlig voksen. Er utøver ikke fylt 16 år skal foreldre i så tilfelle varsles ved bortvisning'

___

Med vennlig hilsen

Rune Hammer

Styreleder Steinkjer Håndballklubb


Organisering av treninger i Steinkjer Håndballklubb

Steinkjer Håndballklubb startet et begrenset treningstilbud fra og med tirsdag 5.mai 2020, med en oppdatert versjon 15.5. Organiseringen av treningene vil følge de kjøreregler som følger av dette skrivet. De nye oppdaterte retningslinjene er hentet fra Norges Håndballforbund, men inneholder også tillegg fra klubben.


Ansvar

Det vil være en ansvarlig voksen som har ansvar for hver trening/gruppe med utøvere. Denne har ansvaret for at kjørereglene følges innenfor det tidsrommet som treningen varer. Den enkelte trener skal ikke delta aktivt i treningen.


Smitteverntiltakene er overordnet

All trening skal skje i tråd med smittevernregler og anbefalinger som til enhver tid er gitt av FHI og publisert på FHI.no, og i tråd med de generelle reglene gitt av NIF og publisert på idrettsforbundet.no. All trening skal i tillegg skje i tråd med de kjøreregler som er gitt av NHF og publisert på handball.no. Steinkjer Kommune er informert om dette tiltaket.

Mandag 11. mai kom det nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet knyttet til organisert trening. Basert på disse overordnede retningslinjer har Norges Håndballforbund (NHF) utarbeidet retningslinjer for håndballtrening.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

trening-og-kast.jpg
(Arkivfoto)

Norges Håndballforbund understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene.

FHI og Helsedirektoratet kom med en gladnyhet til alle håndballspillere: Endelig kan vi kaste ball sammen igjen, vi kan skyte på mål og målvakten kan endelig få trene med skudd på seg. Selv om vi nå kan kaste ball sammen og skyte på mål, så vil det fortsatt være store begrensninger i forhold til den normale håndballtreningen hvis man tenker på spill- og duelltrening.

Men NHF tenker det er supert å få tid og anledning til virkelig å kunne gå inn i detaljer individuelt og trene på teknikker som ikke helt sitter i kamp enda. Den som bruker tiden godt, vil få utøvere som behersker teknikker på ett høyere nivå. Mange vil bli bedre på å kaste med begge hender - en kjempefordel å kunne. Å kunne finte begge veier vil gjøre det vanskelig for forsvarsspilleren å stoppe deg. Er du samtidig «farlig» på skudd i finten din, vil du ha ett godt overtak.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik-kan-vi-trene-nå-640x360.jpg
(Arkivfoto)

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Den nye anbefalte gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. For 6-10-åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer)
 2. Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år
 3. Kun friske personer skal delta på trening
 4. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 5. Husk en meter mellom deltakerne både før, under og etter trening
 6. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball
 7. Ballen skal vaskes etter hver trening (benytt vanlige rengjøringsmidler)
 8. Alle har hver sin flaske
 9. For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner
 10. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt
 11. Det er tillatt å bruke felles utstyr så lenge rådene over følges. Husk også å vaske/desinfisere felles utstyr etter hver trening
 12. Forsettlig brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen.

Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med en flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg
 • Det anbefales å ikke bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)


Videre er det ikke tillatt å bruke hallens styrketreningsfasiliteter. Disse er, på lik linje som alle treningssentre, fortsatt nedstengt.

Garderober er også stengt for skift og dusj, men toaletter/vask skal være tilgjengelig for å sikre tilgang til vann og såpe. Her og i tilknytning til aktiviteten, må det til enhver tid være tilgang på såpe og desinfiseringsmidler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Listebilde_artikkel.jpg
(Arkivfoto)

Klubb og trener må presisere at syke personer blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer skal bortvises fra treningen.

Det må informeres godt til alle involverte om anbefalte smittevernstiltak, gjerne på flere språk.

For mer informasjon rundt forsterket renhold i hallen og treningsfasiliteter, se «Smittevernveileder for idrett» av 11. mai.

handball.no finner du forslag til øvelser og tips til hvordan treningen kan gjennomføres. Se spesielt på skuddskolen, målvaktskolen, Barnehåndball og Ungdomshåndball. Trenger du forslag til øktplan, finner du det her.

Vi utfordrer klubber til å gå i gang med Teknikkmerket. Alle de ulike øvelsene vil fint la seg gjennomføre nå som hallene åpner igjen.

I tillegg skal følgende gjelde for Steinkjer HKs treninger:

 • Trener eller annen ansvarlig person, skal sørge for å ha hånd-desinfisering tilgjengelig på treningen og sørge for at alle vasker hender med dette, ved oppstart av trening og ved avslutning av treningen
 • Trener/ansvarlig person sørger for at anbefalt avstandskrav på 1 meter overholdes gjennom hele treningen, også trener/ansvarlig voksen sin avstand til utøverne. Dette gjelder også i forhold til eventuelt egne barn på organiserte treninger.
 • Alt utstyr skal hentes ut og ryddes ut av trener/ansvarlig voksen og ansvarlig voksen/trener skal bruke engangshansker ved håndtering av utstyr og sørge for å desinfisere brukt utstyr med sprit eller klorin-blanding i forholdet 1:10, før det settes på plass.

Organisering av den praktiske treningen og øvelsene på Steinkjer HKs treninger

 • Hver trener/ansvarlig voksen skal ha ansvar for gruppens oppmøtetidspunkt til avsluttet trening.
 • Oppmøte til trening skal være avtalt på forhånd, for eksempel gjennom Spond eller påmelding via facebook/sms/ telefon. Oppmøtte utøvere og trener/ansvarlig voksen skal minst holde 1 meters avstand i påvente av at treningen starter. Trener/ansvarlig voksen stiller med hånddesinfeksjon til disposisjon for håndvask som utføres før treningen starter.
 • Trener/ ansvarlig voksen skal ved hver trening minne utøverne på avstandsregler og at det skal tas hensyn til andre som trener og søke å holde avstand når man løper forbi eller på annen måte kommer nærmer andre personer/grupper under trening
 • Trener/ ansvarlig voksen sørger for organisering av oppvarming slik at avstandskravet på minimum 1 meter mellom hver person overholdes, dette uansett hvor oppvarming finner sted.
 • Trener/ansvarlig voksen sørger for å finne plass på uteareal på Guldbergaunet eller annet egnet treningsareal. Dersom det finnes andre grupper som har organisert trening på samme område, så må det kommuniseres med disse med hensyn til smittevernregler og evt finne en annen egnet plass. Steinkjer HK har ikke en egen plass eller fortrinn på uteareal, men vi gir beskjed til Steinkjerhallen på hvilket areal vi ser for oss å bruke og hvilken dag/tidspunkt.
 • Holde god avstand til andre organiserte grupper eller bruk fysiske sperringer. Dette gjelder også internt i Steinkjer Håndballklubb om grupper som trener samtidig, også mellom trener/ansvarlig voksen i disse gruppene.