Fri treningsavgift ut 2020

07.10.2020

Styreleder i Steinkjer HK, Rune Hammer, presiserer hva gratis treningsavgift ut året betyr for våre medlemmer. Dette gjelder alle medlemmer i SHK, uansett alder.

Med gratis treningsavgifter håper styrelederen at spillerne får god tid til å vurdere og kanskje fortsette med håndball. I beste fall får de en tilvekst mednykommere.

Som flere sikkert har registrert i Trønder-Avisa i går og i dag har styret i Steinkjer Håndballklubb besluttet å gi fri treningsavgift for høstdelen av 20/21 sesongen. Dette betyr at det ikke vil komme noen faktura på treningsavgift nå på høsten som det vanligvis gjør. Dette for å gi spillere litt «slakke» i forhold til å bestemme seg/finne tid til handballen, for å demme opp for fryktet «korona-forfall». På denne måten kan spillere være med på det de kan, selv om det er lite, og det uten at dette utløser treningsavgift.

Oppsummert vil dette gi halv treningsavgift sesongen 20/21 sett under ett. 50 % gitt som fritak nå i høst og resterende 50 % faktureres som vanlig på nyåret.

Dette gjelder alle spillere, i alle aldre, bortsett fra 6-åringene som er fritatt treingsavgift hele sesongen.

NB! Viktig at spillerne betaler medlemskontingent og lisens for å være forsikret og spilleberettiget.