Årsmøte Steinkjer Håndballklubb

02.11.2020

Til medlemmene i Steinkjer Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Steinkjer Håndballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes Tirsdag 24.november 2020 kl 18 i Steinkjerhallen, Elvenget 20 i Auditoriet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10.november 2020 til post@steinkjerhk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden.

Sakliste med saksdokumenter: http://www.steinkjerhk.no/asse...

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Steinkjer Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Steinkjer Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Steinkjer Håndballklubb's lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Steinkjer Håndballklubb kontaktes på mail: post@steinkjerhk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret