Nytt regelverk fra 1.1.2020

19.12.2019

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget i november 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Alle idrettslag har fått frist til 1.1.2020 til å oppdatere sin lov slik at den er i henhold til ny lovnorm. Styret i Steinkjer Håndballklubb vedtok på styremøte den 18.12.19 ny lov for klubben, denne er i henhold til ny lovnorm og vil være gjeldende fra 1.1.2020.

Ny lov kan leses her: http://www.steinkjerhk.no/assets/images/Lov-for-Steinkjer-Håndballklubb-181219.pdf