Ungdom og belastningsskader

06.12.2018

For å forebygge belastningsskader, overtrening og utbrenthet hos barn og unge idrettsutøvere er det viktig med variert trening, fornuftige foreldre og nok hvile. Det er også viktig å huske at det som betyr mest, er at trening er gøy!

Overtrening er en av de vanligste årsakene til skader blant barn og unge som er aktive innen idrett. Overtrening kan i følge en artikkel fra det amerikanske tidsskriftet Pediatrics føre til utbrenthet, og det kan skade målet om å gjøre trening til en livslang, helsefremmende vane.

Overambisiøse foreldre og foreldre som presser barna

I USA er belastningsskader, overtrening og utbrenthet blant barn og unge idrettsutøvere stadig vanligere. En faktor som kan bidra til overtrening, er foreldre som presser barna til å gjøre det bra.

I presentasjonen "Hva tåler og trenger barn som ønsker å konkurrere"2 av professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøgskole, konstaterer hun at det også i Norge finnes mange overambisiøse foreldre og trenere.

En belastningsskade er en skade på bein, muskel eller sene som har blitt utsatt for gjentatt belastning uten nok tid til å heles eller gjennomgå en naturlig reperasjonsprosess. Skaden innebærer små avrivninger av fibre som medfører mindre blødninger, som i sin tur utløser en betennelsesreaksjon. Hos barn er dette mer alvorlig enn hos voksne fordi beinvevet til unge ikke tåler så store påkjenninger som beinvevet hos voksne.


Fire stadier

En belastningsskade kan deles inn i fire stadier:

 1. Smerte i det aktuelle området etter trening.
 2. Smerte mens du utfører aktiviteten, men som ikke begrenser utfoldelsen din.
 3. Smerte mens du utfører aktiviteten, og som begrenser utførelsen av utøvelsen.
 4. Kronisk smerte til og med i hvile.

Det finnes ingen fastsatt definisjon på hvor mye trening som er for mye, og hvor mye som er passelig for barn og unge. Her er det dessuten individuelle forskjeller.


Variert trening og nok hvile

Noe av det som skaper overbelastningsskader, er mange repetisjoner med høy belastning og ensidig trening. Blant rådene som skal forebygge belastningsskader, er:

 • Tren variert - sørg for å gjøre treningen gøy
 • Begrens en sportsaktivitet til maksimalt fem dager i uken
 • Ta fri fra organisert trening minst en dag i uken - hvil eller delta i andre aktiviteter
 • Ta 2-3 måneder fri fra din spesifikke idrettsgren hvert år - fokuser på andre aktiviteter for å forebygge tap av kondisjon og ferdigheter
 • Ikke øk antall repetisjoner, distanse, treningstid eller lignende med mer enn 10 prosent per uke.

Ved å ta fri fra en spesifikk idrett i lengre tid en gang i året, får skader tid til å gro, barnet får "klarnet hjernen", tid til styrketrening, kondisjonstrening og balanseøvelser, noe som kan redusere skaderisikoen.


Utbrenthet

Om kroppen aldri får tid til å ta seg igjen, risikerer idrettsutøveren å bli utbrent. Typiske tegn på utbrenthet er muskel- eller leddsmerte, personlighetsforandringer, høy hvilepuls og redusert sportsutøvelse. Barn og unge kan i tillegg også oppleve utmattelse, mangel på entusiasme for trening og konkurranser, svakere skoleresultater og de kan få problemer med å klare vanlige rutiner.

Fokuser på at treningen skal være gøy. Lær å tolke kroppens signaler og tegn på overbelastning, og ta pauser når kroppen trenger det. Turneringer, cup, stevner og lignende som varer hele helger eller lenger, fører for eksempel ofte til at barnet deltar i sin aktivitet i flere timer hver dag. Vær derfor påpasselig med at barnet får i seg nok drikke og mat, og at det ikke blir for varmt eller eventuelt for kaldt.'


Målene - glede, ferdigheter og utvikling

Barn som deltar i varierte aktiviteter og idretter, har færre skader, mer glede av treningen, og holder på med idrett lenger enn dem som spesialiserer seg før puberteten. De har også høyere potensiale for å gjøre trening til en livslang vane.

De viktigste målene - både for barnet og foreldrene - bør være at barnet får oppleve gleden av å være i aktivitet, at det er trygt, bedrer sine ferdigheter og utvikler en sunn holdning til idrett.

Ifølge en artikkel i Aftenposten fra mai 2007 er 80 prosent av alle barn i Norge innom organisert idrett. I følge en annen artikkel i Aftenposten fra juni 06 er Norge det eneste landet i verden som har regler for hvordan barneidrett skal foregå. Disse reglene3 er utviklet av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, og de finnes her. og her.


Bør oppleve trivsel, mestring og utvikling

I følge en kommentar som følger med disse bestemmelsene om barneidrett, kjennetegnes et godt barneidrettstilbud ved følgende:

 • At barna trives
 • At flest mulig ønsker å delta
 • At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
 • At opplæringen er tilpasset barnets alder og utvikling og behov.
 • At barna opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring
 • At treningstilbudet gis i flere miljøer, f.eks. i gymsal, i vann, ute og at treningen er lekbetont

Vil du vite mer?


Kilde: Norsk Helseinformatikk  https://nhi.no/trening/aktivit...