Et unikt samarbeid

16.05.2018

Steinkjer HK, Namsos HK og Leksvik IL har inngått ett unikt samarbeid som skal høyne nivået i klubbene og gi et tilbud til alle spillere på ulike nivå. Gjennom en partnerskapsavtale skal SHK kunne tilby spillere som ønsker å delta på ett høyere nivå samtidig som disse spillerne kan delta i spill for sin egen klubb. 


Klubbene møttes for første gang 15.mai til en felles idemyldring på hvordan man best kan utføre et samarbeid på tvers av klubbgrenser og sonegrenser. For med ca 7 mil til Leksvik og 7 mil i den andre retningen til Namsos, så er dette samarbeidet unikt. For noen år siden så var et slikt samarbeid utenkelig da rivaliseringen, spesielt mellom Namsos og Steinkjer, var på sitt største. Men med frafall av spillere, endringer i klubbstrukturer osv har ført til at et samarbeid ble en realitet. 

Håndballklubbene i Leksvik, Steinkjer og Namsos vil med denne avtalen jobbe for at nivået i våre områder vil bli høyere, sikre at våre unge talenter blir i området for utøve sin idrett og at Steinkjer HK kan bidra med sin kompetanse inn i klubbene i Leksvik og Namsos. Samarbeidet har sin hovedmålsetning om å gi spiller på J/G 16 og J/G 18 et tilbud om å trene og spille med sine jevnaldrede spillere, da med Steinkjer HK som satsingsklubb. 

Gjennom dette samarbeide så ønsker klubbene utviklingsarenaer for spillere, trenere og klubbledere i de 3 klubbene og det er allerede satt i gang tanker om hvordan man kan gjøre dette via intern kursing, spillersamlinger og utveksling av erfaringer både når det gjelder klubbdrift og sportslige fokusområder. 

Steinkjer HK har troen på at dette er starten på noe som man vil se gode resultater på både internt og i partnerklubbene i løpet av sesongen 2018/19.