Velkommen til vores klub Bøje Kamp, lad os gøre store ting!

03.04.2017

Som sportssjef vil Bøje ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av klubbens sportsplan, og følgelig jobbe tett med spillere, lag, trenere og resten av klubbens ansatte og frivillige. Mye av hans tid vil gå med på å utvikle og støtte våre engasjerte og dyktige trenere i alle årsklasser, ikke bare på «papiret» i planleggingen, men også i utførelsen ute på treningsfeltet. 

b.jpg#asset:550

Den store Danske drenge heter Bøje, og er nettopp ansatt som sportssjef i Steinkjer Håndballklubb. 
Bøye er fra april av ansatt i en 50% stilling som sportssjef i Steinkjer Håndballklubb (disse 50 prosentene inkluderer de 10-20 prosentene vi leier han ut til Steinkjer Videregående Skole). 

Dette er en nyopprettet stilling som skal kvalitetssikre og utøve klubbens ønske om en sterkere sportslig satsing med en tydeligere plan i vårt treningsarbeid. Mange har sannsynligvis sett han før, da han ofte frekventerer i Steinkjerhallen. Der har han utført flere roller den siste tiden, bland annet som lærer på håndball linja ved SVG, trener for regionslag, talentutvikler for Norges Håndballforbund, eller med Skogns G18 lag som han har vært trener for.

Hva blir sportssjefens oppgaver i SHK?
Som sportssjef vil Bøje ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av klubbens sportsplan, og følgelig jobbe tett med spillere, lag, trenere og resten av klubbens ansatte og frivillige. Mye av hans tid vil gå med på å utvikle og støtte våre engasjerte og dyktige trenere i alle årsklasser, ikke bare på «papiret» i planleggingen, men også i utførelsen ute på treningsfeltet. 

I og med at dette er en helt ny stilling vil Bøje selv være med å forme den underveis, men noen ansvarsoppgaver er allerede tildelt stillingen:

- Utøvende sportslig ansvar
- Spillerutvikling
- Utvikle treningsarbeidet i klubben, etablere og drive trenerforum
- Bistå hvert enkelt lag/trener med planer og målsetninger i treningsarbeidet
- Rekrutering
- Ha ansvar for den sportslige «røde tråden» helt fra J/G 6 år helt opp til senior
- Videreutvikle klubbens sportsplan sammen med sportslig utvalg
- Utøve klubbens avtale med SVG (håndball linja)

Denne satsingen og ressursen må og skal (vil hjerne understreke MÅ og SKAL) være like tilgjengelig og like fruktbar for de lave årsklassene som hos de eldste. Bøye er i likhet med styret i SHK av den oppfatning at det gode grunnlaget MÅ legges hos de yngre spillerne. 

Hvorfor ønsker vi en sportssjef?
Klubben vår har mange engasjerte og dyktige trenere, som hver uke legger ned en hel masse timer i hallen sammen med våre spillere. Etter en kartlegging utført av sportslig utvalg i vinter sitter vi med en god oversikt over både eksisterende kompetanse og ønsker i forhold til kurs og opplæring. Sportslig utvalg jobber også med å få på plass planer og rutiner for å gjøre våre trenere bedre, og ikke minst tryggere i sine roller. Begge disse to store oppgavene vil løses mer effektivt med en «kjøpt» ressurs, som vil inngå i eksisterende sportslig arbeid i en mer utøvende rolle. Det handler mye om å samle oss om noen grunnprinsipper som ALLE er innforstått med, slik at vi som klubb kan være sikker på at vi alle sammen jobber i en bestemt retning, og ikke minst i samme retning. 

Vi er bra på mye og mangt av det sportslige arbeidet i klubben, MEN vi kan bli bedre. Og det er nettopp det vi nå skal bli, BEDRE!

Hvem er så denne Bøye Kamp?
Bøje er 45 år, er gift og har tre barn. Han uttaler å ha stor kjærlighet til alt som har med idrett å gjøre, og da håndball i særdeleshet. Hans håndball-CV er veldig lang og innholdsrik, men vi kan nevne noe:

• Har vært håndballtrener i ca 25 år
• Er utdannet divisjon trener, på Danmarks Trænerskole i Aalborg
• To perioder på Færøyene som trener for 1 div damelag + diverse ungdomslag.
• I Luxembourg som fulltids profesjonell trener for herrelag i 1. divisjon, som han også har deltatt i europacup med 
• Har vært instruktør på flere håndballskoler under DHF (Dansk Håndbold Forbund), deriblant TMS som er Danmarks største håndboldskole.
• Har i det siste vært trener for flere lag i Trøndelag, som Skogn 2. og 3. div herre, gutter 18 og jente 16.
• Trener for Levanger HK 2 div og Jente 18 
• Er i dag også team leder, spillerutvikler og regionlagstrener for Norges håndballforbund

I Bøye får vi en svært håndballfaglig person som skal være inspirator og støttespiller til spillere, trenere og administrasjon. Vi får også en innovativ ledertype som skal videreutvikle klubbens sportslige arbeid, i tråd med klubbens ønsker og ambisjoner. Han har vært konsulent for flere håndballklubber, hvor han på oppdrag fra klubbene har utviklet verktøy og systemer for utvikling av både spillere, lag og klubb, altså det samme «trekløveret» vi nå ønsker økt fokus på. 

______________________________________________________________________________________________________________________

«Jeg har blandt andet udarbejdet en gul tråd som er et redskab til trænere og bestyrelse så de kan se hvad de forskellig årgange skal kunne.»
______________________________________________________________________________________________________________________

En gedigen sportslig satsing for SHK!
En slik betydelig sportslig satsing som klubben nå gjør koster selvfølgelig en god del penger. Men, med noen omprioriteringer og noen besparelser får vi til dette innenfor de rammene våre budsjetter gir oss. Denne satsingen skal IKKE øke hverken treningsavgiften eller dugnadspresset på våre spillere og foresatte.

Jeg håper alle sammen vil omfavne både satsingen og Bøje, slik at vi alle sammen kan dra i samme sportslig retning i tiden som kommer. 

GUL OG STOLT!

Sportslig hilsen
Styreleder Rune Hammer