Utvalg

Arrangementsgruppe

Leder: Kari Brekk
mail: karibrekk@hotmail.com
mobil: 908 64 285

Ann Elisabeth Kjørås
mail: ane-kjo@online.no
mobil: 975 40 404

Marit Størvold Damås
mail: marit-storvold.damas@ntfk.no
mobil: 404 62 385

Jeanette Schult-jessen
mail: jschultjessen@gmail.com
mobil. 412 48 912

SpareBank 1 Cup-komite

Leder: Håkon Sivertsen
mail: sb1cup@steinkjerhk.no
mobil: 901 73 421

Valgkomite

Leder: Rolf Ove Korsvei
mail: rolfkorsvei@hotmail.com
mobil: 408 58 583

Revisor

Camilla Stav
mail: casly@mattilsynet.no
mobil: 950 92 670

Finn Egil Adolfsen
mail: feadolfsen@outlook.com
mobil: 971 41 605