Utvalg

Sportslig utvalg

Leder sportslig utvalg Sesongen 2020/2021:
Rune Trapnes Mølnvik
runemolnvik@hotmail.com
mobil: 984 40 099

Medlemmer sportslig utvalg:

Kontaktperson guttelag aldersgruppen 12 år - senior:
Rune Kallmyr
rkallmyr@gmail.com
mobil: 91742424

Kontaktperson guttelag aldersgruppen 6-11 år:
Kjell Einar Westrum
kjell.einar.westrum@ntebb.no
mobil: 97474498

Kontaktperson jentelag aldersgruppen 12 år - senior:
Lars Erik Jørgenvåg
lejorgenvag@gmail.com
mobil: 91759055

Kontaktperson jentelag aldersgruppen 6-11 år:
Berit Gotvasli
beritgotvasli@hotmail.com
mobil: 482 05 529

Dommerkontakt:
Jan-Terje Brandsegg Mathisen
mail: janterjem@gmail.com
mobil: 92451805

Spillerrepresentanter til sportslig utvalg :

mail:
mobil:


Arrangementsgruppe

Leder: Jan-Terje Brandsegg Mathisen

mail: janterjem@gmail.com
mobil: 92451805

Yngve Halse
mail: Yngve.halse@gmail.com
mobil: 93418079

Jeanette Schult-Jessen
mail: jschultjessen@gmail.com
mobil. 412 48 912Barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten.
Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
Barneidrettsansvarlig skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene

Ansvarlig i Steinkjer Håndballklubb er:

Kjell Einar Westrum
kjell.einar.westrum@ntebb.no
mobil: 97474498

SpareBank 1 Cup-komite

Leder: Håkon Sivertsen
mail: sb1cup@steinkjerhk.no
mobil: 901 73 421

Valgkomite

Leder: Rune Hammer
mail: rune.hammer@datapower.no
mobil: 40769180

Robert Ertsås
mail: rertsas@gmail.com
mobil: 99726366


Kontrollutvalg

Camilla Stav
mail: casly@mattilsynet.no
mobil: 950 92 670

Finn Egil Adolfsen
mail: feadolfsen@outlook.com
mobil: 971 41 605