Utvalg

Sportslig utvalg

Leder sportslig utvalg:
Rune Trapnes Mølnvik
runemolnvik@hotmail.com
mobil: 984 40 099

Medlemmer sportslig utvalg:

Kontaktperson aldersgruppen 15 år - senior:
Rune Kallmyr
rkallmyr@gmail.com
mobil: 91742424

Kontaktperson aldersgruppen 11-14 år:
Lars Erik Jørgenvåg
lejorgenvag@gmail.com
mobil: 91759055

Kontaktperson aldersgruppen 6-10 år:
Berit Gotvasli
beritgotvasli@hotmail.com
mobil: 482 05 529

Dommerkontakt:
Truls Sormul
mail: truls.sormul@steinkjer.kommune.no
mobil: 466 22 318

Spillerrepresentanter til sportslig utvalg :
Fredrik Persgård
mail: persg17rd@gmail.com
mobil: 907 01 441


Arrangementsgruppe

Leder: Kari Brekk
mail: karibrekk@hotmail.com
mobil: 908 64 285

Ann Elisabeth Kjørås
mail: ane-kjo@online.no
mobil: 975 40 404

Marit Størvold Damås
mail: marit-storvold.damas@ntfk.no
mobil: 404 62 385

Jeanette Schult-jessen
mail: jschultjessen@gmail.com
mobil. 412 48 912

Marthe Persgård
mail: marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no
mobil:

Barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. 
Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
Barneidrettsansvarlig skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene

Ansvarlig i Steinkjer Håndballklubb er:

Monica Susegg
mail: monica.susegg@steinkjer.kommune.no
mobil: 932 12 368

SpareBank 1 Cup-komite

Leder: Håkon Sivertsen
mail: sb1cup@steinkjerhk.no
mobil: 901 73 421

Valgkomite

Leder: Rolf Ove Korsvei
mail: rolfkorsvei@hotmail.com
mobil: 408 58 583

Kontrollkomitee

Camilla Stav
mail: casly@mattilsynet.no
mobil: 950 92 670

Finn Egil Adolfsen
mail: feadolfsen@outlook.com
mobil: 971 41 605