Utvalg

Sportslig utvalg

Leder sportslig utvalg :
Rune Trapnes Mølnvik
mail: runemolnvik@hotmail.com
mobil: 984 40 099

Medlemmer sportslig utvalg:

Kontaktperson guttelag aldersgruppen 13 år - senior:
Kjell Einar Westrum
mail: kjell.einar.westrum@ntebb.no
mobil: 974 74 498

Kontaktperson guttelag aldersgruppen 6-12 år:
Celia Rivero Gjerseth
mail: Celiarivero@outlook.com
mobil: 471 47 185

Kontaktperson jentelag aldersgruppen 13 år - senior:
Lars Erik Jørgenvåg
mail: lejorgenvag@gmail.com
mobil: 917 59 055

Kontaktperson jentelag aldersgruppen 6-12 år:
Berit Gotvasli
beritgotvasli@hotmail.com
mobil: 482 05 529

Dommerkontakt:
Jan-Terje Brandsegg Mathisen
mail: janterjem@gmail.com
mobil: 924 51 805

Spillerrepresentanter til sportslig utvalg :

mail:
mobil:


Arrangementsgruppe

Leder: Jan-Terje Brandsegg Mathisen

mail: janterjem@gmail.com
mobil: 92451805
Barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten.
Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
Barneidrettsansvarlig skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene

Ansvarlig i Steinkjer Håndballklubb er:

Kjell Einar Westrum
kjell.einar.westrum@ntebb.no
mobil: 97474498

SpareBank 1 Cup-komite

Leder: Håkon Sivertsen
mail: sb1cup@steinkjerhk.no
mobil: 901 73 421

Valgkomite

Leder: Eirik Saxhaug
mail: eiriksaxha@hotmail.com
mobil: 91162449

Medlem: Frank Robert Bratberg
mail: Bratberg@frankrobert.com
mobil: 91887479

Medlem: Kim Kvarving
mail:
mobil:Kontrollutvalg

Leder: Finn Egil Adolfsen
mail: feadolfsen@outlook.com
mobil: 971 41 605

Rune Hammer
mail: rune.hammer@datapower.no
mobil: 40769180