Utvalg

Sportslig utvalg

Leder sportslig utvalg / Sportssjef:
Bøje Kamp
boijekamp@gmail.com
mobil: 901 36 566

Trenerkontakt 6-9 år: Ida Holberg Lagesen
mail: i.holberg.lagesen@gmail.com
mobil: 48 267 410

Trenerkontakt 10-14 år: Rune Mølnvik
mail: runemolnvik@hotmail.com
mobil: 984 40 099

Trenerkontakt 16-senior: Tom Kr. Fornes
mail: tom.fornes@gipling.no
mobil: 995 98 079

Kjell Einar Westrum
mail: kjell.einar.westrum@ntebb.no
mobil: 974 74 498

Prosjekt: Bård Svendsen
mail: bardsv@hotmail.com
mobil: 924 16 395

Dommerkontakt: Truls Sormul
mail: truls.sormul@steinkjer.kommune.no
mobil: 466 22 318

Spillerrepresentant til sportslig utvalg : Ola Stornes Leraand
mail: ola.leraand@gmail.com
mobil: 476 17 569

Spillerrepresentant til sportslig utvalg: Tuva Gjølga Gausen
mail:
mobil: 


Arrangementsgruppe

Leder: Kari Brekk
mail: karibrekk@hotmail.com
mobil: 908 64 285

Ann Elisabeth Kjørås
mail: ane-kjo@online.no
mobil: 975 40 404

Marit Størvold Damås
mail: marit-storvold.damas@ntfk.no
mobil: 404 62 385

Jeanette Schult-jessen
mail: jschultjessen@gmail.com
mobil. 412 48 912

Marthe Persgård
mail: marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no
mobil:

Barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. 
Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
Barneidrettsansvarlig skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene

Ansvarlig i Steinkjer Håndballklubb er:

Styremedlem: Berit Gotvasli
mail: beritgotvasli@hotmail.com
mobil: 482 05 529

SpareBank 1 Cup-komite

Leder: Håkon Sivertsen
mail: sb1cup@steinkjerhk.no
mobil: 901 73 421

Valgkomite

Leder: Rolf Ove Korsvei
mail: rolfkorsvei@hotmail.com
mobil: 408 58 583

Kontrollkomitee

Camilla Stav
mail: casly@mattilsynet.no
mobil: 950 92 670

Finn Egil Adolfsen
mail: feadolfsen@outlook.com
mobil: 971 41 605