Styret

Styreleder: Anders Kjøren
mail: anders.kjoren@me.com
mobil: 40240050

Nestleder: Knut Ivar Brekk
mail: knivab@online.no
mobil: 975 44 650

Styremedlem: Yngve Halse
mail: yngve.halse@gmail.com
mobil: 934 18 079

Styremedlem: Jesper Carlson
mail: jespercarlson98@gmail.com
mobil: 932 62 183

Styremedlem: Jeanette Schult-Jessen
mail: Jschultjessen@gmail.com
mobil: 41248912

Styremedlem: Hanne Reitan Øksnes
mail: belarus99@yahoo.com
mobil:91000780

Styremedlem: Elisabeth Erle Borg
mail: elisabeth.erle.borg@ntebb.no
mobil: 91737430