Støtteordninger i Steinkjer Håndballklubb

"Håndball for alle"-fondet.

Steinkjer HK har et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foresattes økonomi. Derfor har vi støtteordninger ved f.eks kontingent, lisens, cup, utstyr etc. Vi har opprettet et eget fond som våre samarbeidspartnere bidrar til, i tillegg kan vi søke tilskudd fra bedrifter og ideelle organisasjoner som er øremerket dette formålet.

Vi håper at medlemmer som har behov for denne ordningen sender en mail til post@steinkjerhk.no eller ta kontakt med daglig leder på 924 51805. Dersom du synes at dette er vanskelig så kan trener/lagleder/andre foresatte ta kontakt på vegne av deg. Alle søknader blir behandler anonymt, og systemet er basert på tillit dere må ikke dokumentere noe for å få støtte.

Både enkeltpersoner og lag kommer under denne ordningen og det baseres på å bekjempe utenforskap, skape samhold og at aktivitet kommer før økonomi.

Lisensordning sesongen 2022/2023

I år som de siste to årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte via en egen søknadsportal. Søknadsfristen er 1. oktober.

Det er den enkelte klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Søknadsportalen finner dere ved å klikke her!

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori Lise Pluss. Les mer om lisensordningen her!

Behandlingen av søknadene vil gjøres i uke 40, av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Håndballforbund, og det er NHFs sentralledd som administrerer ordningen. Alle søknader behandles konfidensielt, og innkomne data vil bli slettet umiddelbart etter at søknadene er behandlet.

Alle søkerne vil bli betraktet som forsikret frem til de har fått tilbakemelding på sin søknad.