Smittevern og retningslinjer

For spillere fra 20 år og eldre som ikke er en del av topphåndballen, gjelder de samme reglene som for barn og ungdom, men laget kan ikke spille kamper eller trene med nærkontakt. Énmetersregelen skal altså overholdes også under trening.

Ta Idrettens koronavettkurs

Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre.

Alle SKAL gjennomføre dette kurset, både spillere, trenere, lagledere og alle andre som er tilknyttet Steinkjer HK. Foreldre for spillere under 12 bør også gjennomføre dette.

TIPS! Samle spillere før/etter trening slik at dere gjør det samlet. Kan utføres på mobiltelefon og innlogging vha MinIdrett.
Tilbakemelding til Daglig Leder sendes på mail på hvilket lag som har gjennomført kurset og dato for gjennomføring. Dette sendes på EN mail til post@steinkjerhk.no

Trening

Dette gjelder for Steinkjer HKs treninger i tillegg til Håndballens egen veileder.

 • Trener eller annen ansvarlig person, skal sørge for å ha hånd-desinfisering tilgjengelig på treningen og sørge for at alle vasker hender med dette, ved oppstart av trening og ved avslutning av treningen
 • Trener/ansvarlig person sørger for at anbefalt avstandskrav på 1 meter overholdes gjennom hele treningen, også trener/ansvarlig voksen sin avstand til utøverne. Dette gjelder også i forhold til eventuelt egne barn på organiserte treninger.
 • Alt utstyr skal hentes ut og ryddes ut av trener/ansvarlig voksen og ansvarlig voksen/trener skal bruke engangshansker ved håndtering av utstyr og sørge for å desinfisere brukt utstyr med sprit eller klorin-blanding i forholdet 1:10, før det settes på plass.

Organisering av den praktiske treningen og øvelsene på Steinkjer HKs treninger

 • Hver trener/ansvarlig voksen skal ha ansvar for gruppens oppmøtetidspunkt til avsluttet trening.
 • Oppmøte til trening skal være avtalt på forhånd, for eksempel gjennom Spond eller påmelding via facebook/sms/ telefon. Oppmøtte utøvere og trener/ansvarlig voksen skal minst holde 1 meters avstand i påvente av at treningen starter. Trener/ansvarlig voksen stiller med hånddesinfeksjon til disposisjon for håndvask som utføres før treningen starter.
 • Trener/ ansvarlig voksen skal ved hver trening minne utøverne på avstandsregler og at det skal tas hensyn til andre som trener og søke å holde avstand når man løper forbi eller på annen måte kommer nærmer andre personer/grupper under trening
 • Trener/ ansvarlig voksen sørger for organisering av oppvarming slik at avstandskravet på minimum 1 meter mellom hver person overholdes, dette uansett hvor oppvarming finner sted.
 • Trener/ansvarlig voksen sørger for å finne plass på uteareal på Guldbergaunet eller annet egnet treningsareal. Dersom det finnes andre grupper som har organisert trening på samme område, så må det kommuniseres med disse med hensyn til smittevernregler og evt finne en annen egnet plass. Steinkjer HK har ikke en egen plass eller fortrinn på uteareal, men vi gir beskjed til Steinkjerhallen på hvilket areal vi ser for oss å bruke og hvilken dag/tidspunkt.
 • Holde god avstand til andre organiserte grupper eller bruk fysiske sperringer. Dette gjelder også internt i Steinkjer Håndballklubb om grupper som trener samtidig, også mellom trener/ansvarlig voksen i disse gruppene.

Arrangement og kamper

Handlingsplan ved smitteutbrudd

HANDLINGSPLAN - KORONA VIRUS - VED SMITTE STEINKJER HK

Oppdatert 26.08.2020

Blir det påvist korona smitte hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppe leder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Trener / Gruppeleder kontakter deretter Daglig leder i Steinkjer HK umiddelbart:

 1. Jan-Terje B Mathisen mob; 924 51805 (kun mobil – ikke mail)
 2. Daglig leder informerer så styret i klubben.


Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Steinkjer Kommune : https://www.steinkjer.kommune....


Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Steinkjer Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.

Styret i STEINKJER HK vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra kommunelegen, FHI, NIF og særforbundene.

Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med kommunelegen.

Handlingsplanen gjelder fra 26.08.2020. Handlingsplanen kan bli revidert på kort varsel.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.


Vennlig hilsen

Rune Hammer, styreleder
Steinkjer Håndballklubb