Min Idrett

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser.

Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Du kan selv verifisere og endre dine egne og din families personopplysninger i Min idrett.

I tillegg til at du kan får en oversikt over dine ulike funksjoner og verv innenfor norsk idrett