Medlemskap

Medlemskontingent til Steinkjer Håndballklubb

Spillere/Dommere/Trenere/Lagledere/Styret/Utvalgsmedlemmer i SHK/Støttemedlem: 

kr 100 pr år

For å kunne delta i kampaktivitet i regi av Norges Håndballforbund kreves det medlemskap i en håndballklubb 

(ref. Lisens og Deltagerberettigelse  / paragraf 20 Lagansvarlig i Kamp- og konkurransereglement - Norges Håndballforbund) 

Treningsavgift til Steinkjer Håndballklubb

Treningsavgift Herre senior  kr 3200 pr år
( Faktura del 1 kr 1900 / Faktura del 2 kr 1300)

Treningsavgift Dame senior  kr 3200 pr år
( Faktura del 1 kr 1900 / Faktura del 2 kr 1300)

Treningsavgift 17/18 år  kr 2800 pr år
( Faktura del 1 kr 1600 / Faktura del 2 kr 1200)

Treningsavgift 15/16 år  kr 2700 pr år
( Faktura del 1 kr 1400 / Faktura del 2 kr 1300)

Treningsavgift 13/14 år  kr 2100 pr år

Treningsavgift 11/12 år  kr 1900 pr år

Treningsavgift 10 år  kr 1300 pr år

Treningsavgift 8/9 år  kr 1000 pr år

Treningsavgift 7 år og yngre  kr 350 pr år

Treningsavgift oldboys/oldgirls  kr 0        

se også SHK's Retningslinjer for informasjon om dugnad og andre egenandeler

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon på 50% fra og med tredje søsken i samme hustand på treningsavgift
Rabatt gis på yngste søsken

Giro for full avgift blir utstedt til alle medlemmer. Send oss beskjed for å få endret til søskenmoderasjon.

mail:  post@steinkjerhk.no

Lisens til Norges Håndballforbund (NHF)

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Barneidrettsforsikring - gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år

Informasjon om lisensbeløp for de ulike alderstrinn se Handball.no

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. 

Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16 (det betales ikke lisens til de to sistnevnte før laget er kvalifisert). 

Innmelding i Steinkjer Håndballklubb kan gjøres via ny INNMELDINGSSIDE. Kontingent/treningsavgift kan her betales direkte med kort og VIPPS

eller via MIN IDRETT - Faktura blir sendt etter at søknad er godkjent av klubben.

For spiller over 13 år som har vært medlem i en annen klubb må det søkes OVERGANG

Under menyen på «Min Idrett» og «Overgang» kan du melde overgang til ny klubb. Veldig type og send søknad. Denne må da godkjennes av klubben du søker deg til.

Last ned Brukerveiledning her:  Søk Medlemskap Steinkjer Håndballklubb I Min Idrett