Medlemskap

Medlemskontingent til Steinkjer Håndballklubb

Spillere/Dommere: kr 100 pr år

Støttemedlem: kr 100 pr år

Trenere/Lagledere/Styret/Utvalgsmedlemmer i SHK : kr 100 pr år

se Retningslinjer for informasjon om dugnad og andre egenandeler


Treningsavgift til Steinkjer Håndballklubb

Treningsavgift Herre senior  kr 3100 pr år
Faktura del 1 kr 1800
Faktura del 2 kr 1300

Treningsavgift Dame senior  kr 3100 pr år
Faktura del 1 kr 1800
Faktura del 2 kr 1300

Treningsavgift 17/18 år  kr 2700 pr år
Faktura del 1 kr 1550
Faktura del 2 kr 1150

Treningsavgift 15/16 år  kr 2600 pr år
Faktura del 1 kr 1300
Faktura del 2 kr 1300

Treningsavgift 13/14 år  kr 2000 pr år

Treningsavgift 11/12 år  kr 1800 pr år

Treningsavgift 10 år  kr 1200 pr år

Treningsavgift 8/9 år  kr 900 pr år

Treningsavgift 7 år og yngre  kr 250 pr år

Treningsavgift oldboys/oldgirls  kr 0        

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon på 50% fra og med tredje søsken i samme hustand på treningsavgift
Rabatt gis på yngste søsken

Giro for full avgift blir utstedt til alle medlemmer. Send oss beskjed for å få endret til søskenmoderasjon / familiekontingent

mail:  post@steinkjerhk.no

Lisens til Norges Håndballforbund (NHF)

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Barneidrettsforsikring - gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. 

Informasjon om lisensbeløp for de ulike alderstrinn se Handball.no

Inn og utmelding av Steinkjer Håndballklubb gjøres via MIN IDRETT
Min idrett er et system som er utviklet av Norges idrettsforbund

Last ned Brukerveiledning her:  Søk Medlemskap Steinkjer Håndballklubb I Min Idrett