Medlemskap

Medlemskontingent til Steinkjer Håndballklubb

Spillere/Dommere: kr 100 pr år

Støttemedlem: kr 100 pr år

Trenere/Lagledere/Styret/Utvalgsmedlemmer i SHK : kr 100 pr år

For å kunne delta i kampaktivitet i regi av Norges Håndballforbund kreves det medlemskap i en håndballklubb

ref. Lisens og Deltagerberettigelse - Norges Håndballforbund.

se også SHK's Retningslinjer for informasjon om dugnad og andre egenandeler


Treningsavgift til Steinkjer Håndballklubb

Treningsavgift Herre senior  kr 3200 pr år
Faktura del 1 kr 1900
Faktura del 2 kr 1300

Treningsavgift Dame senior  kr 3200 pr år
Faktura del 1 kr 1900
Faktura del 2 kr 1300

Treningsavgift 17/18 år  kr 2800 pr år
Faktura del 1 kr 1600
Faktura del 2 kr 1200

Treningsavgift 15/16 år  kr 2700 pr år
Faktura del 1 kr 1400
Faktura del 2 kr 1300

Treningsavgift 13/14 år  kr 2100 pr år

Treningsavgift 11/12 år  kr 1900 pr år

Treningsavgift 10 år  kr 1300 pr år

Treningsavgift 8/9 år  kr 1000 pr år

Treningsavgift 7 år og yngre  kr 350 pr år

Treningsavgift oldboys/oldgirls  kr 0        

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon på 50% fra og med tredje søsken i samme hustand på treningsavgift
Rabatt gis på yngste søsken

Giro for full avgift blir utstedt til alle medlemmer. Send oss beskjed for å få endret til søskenmoderasjon.

mail:  post@steinkjerhk.no

Lisens til Norges Håndballforbund (NHF)

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Barneidrettsforsikring - gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. 

Informasjon om lisensbeløp for de ulike alderstrinn se Handball.no

Inn og utmelding av Steinkjer Håndballklubb gjøres via MIN IDRETT

For spiller over 13 år som har vært medlem i en annen klubb må det søkes OVERGANG

Under menyen på «Min Idrett» og «Overgang» kan du melde overgang til ny klubb. Veldig type og send søknad. Denne må da godkjennes av klubben du søker deg til.


Min idrett er et system som er utviklet av Norges idrettsforbund

Last ned Brukerveiledning her:  Søk Medlemskap Steinkjer Håndballklubb I Min Idrett