Medlemsfordeler

 • Malmo Sport og Jernvare AS

  Alle klubbens medlemmer får 25% på treningsrelatert utstyr

  Alle klubbens medlemmer får 20% på fritidsutstyr. ( Gjelder ikke Peak, Garmin og Brunton)

  Alle klubbens medlemmer får 15 % rabatt ved kjøp av sykkel

 • Care Treningssenter Steinkjer

  Medlemmer av SHK får tegne medlemskap ved CARE  til følgende priser:

  • -Senior Lag Enkeltmedlemskap pr.mnd                          kr 299,- /avtalegiro  (05.00- 23:00)
  • -J og G 16  Enkeltmedlemskap pr.mnd                            kr 249,- / avtalegiro  (05:00-23:00)
  • -J og G 13-14 Enkeltmedlemskap pr.mnd                      kr 199,- / avtalegiro   (05:00-17:00)         
  • -Enkeltmedlemskap medlemmer av SHK pr. mnd.      kr. 299,- /avtalegiro
  • -Familiemedlemskap (3 personer) pr. mnd.                  kr. 800,- /avtalegiro
  • -Familiemedlemskap (4 personer) pr. mnd.                  Kr. 1000,- /avtalegiro

   

  Info om hva et medlemskap på Care Treningssenter og annen informasjon finnes her:  http://bortind.no/care/steinkj...

  Dokumentasjon på innbetalt årsavgift til SHK må fremvises
  ved tegning av medlemskap. ( Finnes i på Minidrett eller Minidrett-app)

  Spillere i SHK har gjennom denne avtalen 48-timers garanti på tilgang til fysioterapi-tjenester hos FTC sine fysioterapeuter. Garantien gir tilgang til fysioterapeut uten refusjonsrett til følgende takster:

  Førstegangs konsultasjon kr. 450,- pr. behandlingstime

  Videre behandling kr. 350,- pr. behandlingstime

  (spilleren faktureres dette og kan sende kvittering til Gjensidige ift forsikring ved skade hvor lisensen dekker dette) 

  Dersom behovet for behandling oppstår i forbindelse med helg eller helligdager forbeholder Care seg rett til å beregne garantitid ut fra den til enhver tid normerte arbeidstid fra første virkedag etter helg eller helligdag.