Medlemsfordeler

 • Malmo Sport og Jernvare AS

  Alle klubbens medlemmer får 25% på treningsrelatert utstyr

  Alle klubbens medlemmer får 20% på fritidsutstyr. ( Gjelder ikke Peak, Garmin og Brunton)

  Alle klubbens medlemmer får 15 % rabatt ved kjøp av sykkel

 • Care Treningssenter Steinkjer

  Medlemmer av SHK får tegne medlemskap på Care Treningsenter til følgende priser:

  Enkeltmedlemskap pr. mnd. kr. 299,- /avtalegiro

  Familiemedlemskap (3 personer) pr. mnd. kr. 825,- /avtalegiro

  Familiemedlemskap (4 personer) pr. mnd. Kr. 1060,- /avtalegiro

  Steinkjer HK får "kick-back" for hvert medlem som melder seg inn på Care. 

  Dokumentasjon på innbetalt årsavgift til SHK må fremvises ved tegning av medlemskap. ( Finnes i på Minidrett eller Minidrett-app)

  Spillere i SHK har gjennom denne avtalen 48-timers garanti på tilgang til fysioterapi-tjenester hos FTC sine fysioterapeuter. Garantien gir tilgang til fysioterapeut uten refusjonsrett til følgende takster:

  Førstegangs konsultasjon kr. 450,- pr. behandlingstime

  Videre behandling kr. 350,- pr. behandlingstime

  (spilleren faktureres dette og kan sende kvittering til Gjensidige ift forsikring ved skade hvor lisensen dekker dette) 

  Dersom behovet for behandling oppstår i forbindelse med helg eller helligdager forbeholder FTC seg rett til å beregne garantitid ut fra den til enhver tid normerte arbeidstid fra første virkedag etter helg eller helligdag.