Kamp-arrangement lag

Informasjon

Lag i seriespill j/g 9år - senior.

Arrangementsgruppen/Daglig leder har ansvaret for å tilrettelegge slik at det enkelte lag som skal gjennomføre pålagte arrangement kan gjøre dette på en profesjonell måte. Arrangementsgruppen/DL skal sørge for opplæring av foreldre og andre til kiosk og sekretariat.
Steinkjer håndballklubb har som mål å være kjent som en god arrangørklubb. Dette gjelder for alle lag som deltar i seriespill og alle lag skal ha et arrangement før jul og ett etter jul. Ved enkeltkamper på ukedag eller helg så er spillende lag ansvarlig selv.

Disse arrangementene er med på å betale hall-leie for kamper, dommere og andre utgifter ifm kampavvikling.

Lag i aktivitet j/g 6-8 år.

Arrangementansvarlig/Daglig leder i klubben informerer i god tid ledere for aldersgruppene 7 og 8 år om at de er arrangør av denne cupen. De får en mal for arrangementet som de skal forholde seg til.

Administrasjonen i klubben sørger for utsending av invitasjon, mottak av påmeldinger, innkreving av påmeldingsavgifter, premier, dommere og innkjøp av varer til arrangement

Lag 7/8 år i SHK sørger for at dugnadslister leveres til foreldre (og til daglig leder for å ha oversikt) i god tid før gjennomføring av arrangementet.

Dette er et arrangement av SHK hvor utgifter og inntekter tilfaller klubben.

Dugnadsansvarlig

Dugnadsansvarlig sin oppgave er å innkalle dugnadsfolk for gjennomføring av dugnader, fordele oppgaver til dugnadsfolkene og sørge for nødvendig oppfølging. Alle medlemmer kan pålegges dugnader for Steinkjer HK. Hovedtrenere som har med lag, er fritatt for dugnad for sitt lag under turneringen, men kan gjerne bidra. Trenere/lagledere bør generelt kontaktes som siste mann/kvinne på listen. Det vil være et tett samarbeid mellom kioskansvarlig og lagledere. Alle lag er forpliktet til å stille med en dugnadsansvarlig. Dugnadsansvarlige skal velges fra foreldregruppen for ett år av gangen. Samme person kan velges for flere perioder hvis ønskelig

 • Gjennomføre de retningslinjer som styret har bestemt.
 • Dugnader: ansvar for å ha oversikt over hvem som har deltatt i dugnader, i samarbeid med lagledere ansvarlig for å skaffe folk til dugnader.
 • Innkalling til og oppfølging av klubbdugnader, feks papirdugnad.
 • Fordeling og oppfølging av lagdugnader.
 • Skaffe dugnadsfolk etter behov og ønsker fra arrangementsansvarlig/DL
 • Hjelpe til med administrering og videreformidling av dugnad under Sparebank1 Cup i samarbeid med ansvarlig for Cupen.

Oppgaver ansvarlig kampdag: ( trenger ikke være dugnadsansvarlig)

Du er Steinkjer HK hovedansvarlig i hallen denne dagen. Vi ønsker et hyggelige arrangement i våre hjemmehaller, slik at både gjestende lag, dommere og publikum ønsker å komme tilbake!

1. I utstyrsbua ved bane 2/3 står arr.kassen.

2. Møte opp 1 ½ (1) time før første kamp.

3. Hente ut kontaktkasse på klubbkontor.

4. Ønske gjestende lag velkommen i hallen.

6. Ønske dommerne velkommen, vise dem en garderobe, og tilby kaffe fra kiosken.

7. Ta i mot og sett de ulike vaktene i arbeid. Sett deg derfor inn i de ulike arbeidsoppgavene og se utdrag av retningslinjer for regionsserien (siste sider)

8. Dommere får betalt via nett og skal ikke lenger betales kontant i hallen.

9. Tidligere ble kampresultater registrert i TurneringsAdm (TA): https://ta.nif.ni/ eller via tlf 81568333. Dette gjøres nå digitalt for for lagene J/G 9år og eldre. Se digital liveføring på hjemmesiden for veiledning.

AVTALE MED DAGLIG LEDER IFT DUGNAD PÅ FORHÅND mtp opplæring og spørsmål.

Arbeidsoppgaver

Sekretariat

Fra 9 år og oppover skal laget stille med to personer til å sitte i sekretariatet. Vanligvis fordeles denne jobben blant alle foreldrene på laget. De første årene er det en enkel og grei oppgave som går ut på å styre klokka og føre kamper Live i Turneringsadmin.

Etter hvert blir det mer jobb, f.eks. med å ta tiden for utvisninger og å styre timeout. Etter hvert som spillerne blir eldre stilles det strengere og strengere krav til sekretariatet. Derfor er det viktig at foreldrene som gjør denne jobben tar den på alvor allerede de første årene, slik at man blir rutinert når kravene skjerpes.

Det er gøy å sitte i sekretariatet. Da er man med i kampen!

Det står mye nyttig informasjon for sekretariatet på handball.no sine sider med Regel 18 - Tidtakeren og sekretær

Veiledning til føring av digital kamprapport (Live) finner du på denne siden Det skal føres digital kamprapport fra 9år. Det skal både kjøres tid/resultat på manuell tidtakerutstyr i hall og digital kamprapport

Fra J/G 9 år og eldre skal kamptropp registreres i TA minimum to timer før kampstart.

J/G 9 - 12 år benytter LIVE Enkel. Fra J/G 13 år og eldres brukes LIVE Standard.

•Kamper registreres i LIVE i denne klassen (kun
eksportering til LIVE og signering fra dommere etter kamp). Det meldes ikke inn
resultat av kamp. Resultattavle i hallen benyttes ikke
•I klassen 11 år skal det i tillegg registreres mål,men ingen spillere skal godskrives mål
•F.o.m klassen 12 år skal det føres full kamprapport.

OPPLÆRING VIL GIS VED BEHOV

Laget skal også stille med en person som speaker og dj. Her er det viktigste at man informerer publikum, leser opp lagoppstilling og informerer om hvem som scorer mål og hvem som gjør gode prestasjoner. Stemningsmusikk før kamp, i pausen og etter kamp.

Les mer her om gode tips for gjennomføring her: https://www.handball.no/region...


Kiosk

Kioskvarer finnes i varebua eller står klart i kiosken.

Prisene ligger inne på kassaapparatet.

Veileding for bruk av kasse ligger i kasseskuffen.

Ved feil innslått beløp, noter ned og gi beskjed til dugnadsansvarlig på laget.


Billetter

Alle over 16 år skal betale inngang. Pris 60 kr. Noen kan ha med ledsagerbevis, disse skal ha gratis inngang. Steinkjer HK har denne sesongen ikke årskort. En billett gjelder for hele dagen, betales med Vipps.nr 123013 . Kontant eller kort betales i kassen.

Kampvert/ Dommervert

Dommerverten har ansvaret for å følge opp dommerne som skal dømme. Den skal se til at alle forholder seg til håndballens verdier og vanlig folkeskikk. Et godt arrangement kjennetegnes av gode opplevelser for alle involverte parter - håndball skal være gøy uansett hvilken rolle man innehar.

Generelt kan vi si at dommerverten skal være arrangørens kontaktpunkt for dommerne, ivareta deres behov og ønsker, og om nødvendig være deres støttespiller i alle sammenhenger. Dommerverten skal også bidra til at atmosfæren i hallen blir så positiv som mulig for alle parter.

Rollen som dommervert kan fordels mellom flere personer, og anbefales og bære en gul-vest eller lignende som gjør at vedkommende tilkjennegis.

Dommervertens arbeidsoppgaver

 • Vær synlig i hall, både ved sekretariatområdet og ved publikum.
 • Ønsk dommerne velkommen når de kommer til hallen, og eventuelt henvis de til egen garderobe.
 • Sikre eventuell dommerutvikler et eget dommerrom og en skjermet plass i hallen der samtaler med dommerparet kan gjennomføres.
 • Ha et samarbeid med den øvrige del av arrangørstaben, inkludert tidtaker og sekretær.
 • Sørg for at dommerne får en så positiv opplevelse som mulig. Om det skulle være nødvendig, ta tak dersom spillere, lagledere, tilskuere eller andre som ikke opptrer som ønskelig. Henvis til ”Fair play”.
 • Del gjerne ut kortene med ”Foreldrevettregler” til publikum.
 • Vær tilgjengelig for dommerne dersom de skulle ha spørsmål til arrangør.

Arrangementshelger 2021/2022

Vedlagte dokument er veiledende og det kan bli endringer. ( sist oppdatert 3.11.21)

Arrangement Okt21

Arrangement Nov Des 21

Arrangement Jan April 2022

Nyttige linker

Håndball Live : https://www.handball.no/region...

Brukerhåndbok Live: Elektronisk Kamprapport

Seriereglemet 2021/2022: https://www.handball.no/region...

Arrangementsdagbok Steinkjer HK: https://www.handball.no/system...

Kurset er tilgjengelig for alle. Enkeltpersoner kan ta kurset ved å logge seg inn med MinIdrett-brukeren din. Klubber kan også gå gjennom dette i fellesskap med sine frivillige.

Innføringen er delt i to. Den første innføringen retter seg mot kampene i klassene 6-12 år og bruk av enkel versjon i Håndball LIVE. Den andre innføringen er todelt, hvor del 1 først og fremst retter seg mot kampene i 13/14- års klassene og del 2 retter seg mot kamper fom. 15 årsklassene til og med 2. divisjon, og standard versjon Handball LIVE.

Slik kommer du til kurset:

Gå til ekurs.nif.no

Velg særforbund "Norges Håndballforbund".

Velg "Dommerutdanning".

Nederst på siden finner du "NHF Regional tidtaker og sekretær innføring".