T-As Håndballskole

TrønderAvisas Håndballskole i høstferien 2020

Steinkjer HK inviterer til håndballskole i vinterferien.

Dette er 21. gangen SHK arrangerer håndballskole og det har vært et meget godt besøkt arrangement. Håndballskolen er for barn i alderen 6-12 år. Mandag 5.oktober til onsdag 7.oktober har inntil 90 barn mulighet for å igjen delta på håndballskole i Steinkjerhallen.

Hver dag starter med felles samling kl 0900 og avsluttes ca 1500.

Prisen for å delta inkluderer utstyrspakke l ( ball, skjorte mm) samt lunsj m/drikke og frukt hver dag.

Instruktører på Håndballskolen er spillere og trenere i Steinkjer Håndballklubb. Ingen av instruktørene er under 16 år. Ansvarlig instruktør er Jan-Terje Mathisen

Vi vil ha en kiosk hvor man kan kjøpe enkle kioskprodukter. Om det er noen som har allergier ift maten så setter vi pris på at vi får beskjed om dette, eller at man sender med tilpasset mat.

Dagsplan:

  • 0900...Felles oppstart
  • 0910-1030...Økt 1 med utdeling av utstyr
  • 1030-1040...Fruktpause
  • 1040-1130...Økt 2
  • 11.30-12.30...Lunsjbuffet i kantina i Steinkjerhallen.
  • 12.30- 13.50...Økt 3
  • 13.50- 14.00...Fruktpause
  • 14.00-14.50...Økt 4
  • 14.50-15.00....Felles avslutning

Vi vil til enhver tid ta hensyn til gjeldende smittevernregler og anbefalinger fra kommunelegen i Steinkjer kommune. Steinkjer HK følger Norges Håndballforbunds retningslinjer for trening og oppdatert informasjon finnes på handball.no.

Om smittesituasjonen endrer seg og ikke arrangementet lar seg gjennomføre så vil billettene bli refundert.