T-As Håndballskole

TrønderAvisas Håndballskole

Steinkjer HK inviterer til håndballskole i høstferien. Dette er 26. gangen SHK arrangerer håndballskole og det har vært et meget godt besøkt arrangement. Håndballskolen er for barn i alderen 6-12 år. Mandag 10.oktober til onsdag 12.oktober har inntil 90 barn mulighet for å igjen delta på håndballskole i Steinkjerhallen.

Hver dag starter med felles samling kl 0900 og avsluttes ca 1500.

Prisen pr deltaker er 1150,-

Prisen for å delta inkluderer utstyrspakke, samt lunsj m/drikke og frukt hver dag.

Instruktører på Håndballskolen er spillere og trenere i Steinkjer Håndballklubb.

Ansvarlig instruktør er Rune Trapnes Mølnvik

Vi vil ha en kiosk hvor man kan kjøpe enkle kioskprodukter. ( ikke ved strenge restriksjoner) Om det er noen som har allergier ift maten så setter vi pris på at vi får beskjed om dette, eller at man sender med tilpasset mat.

Dagsplan ( kan bli endringer):

  • 0900...Felles oppstart
  • 0910-1030...Økt 1 med utdeling av utstyr
  • 1030-1040...Fruktpause
  • 1040-1130...Økt 2
  • 11.30-12.30...Lunsjbuffet i kantina i Steinkjerhallen.
  • 12.30- 13.50...Økt 3
  • 13.50- 14.00...Fruktpause
  • 14.00-14.50...Økt 4
  • 14.50-15.00....Felles avslutning


Mer informasjon om Håndballskolen